Tháng: <span>Tháng Bảy 2024</span>

Bạn có bao giờ tự hỏi những sinh vật nhỏ bé dưới lòng đất, mà chúng ta không thể thấy bằng mắt thường, lại có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây trồng và chất lượng thực phẩm? Hệ vi sinh vật đất, mặc dù không thể…

Nông Sản Chất Lượng Cao

Nông Sản Chất Lượng Cao

Theo quan niệm truyền thống, việc để cỏ trong vườn sẽ gây hại trực tiếp đến cây sầu riêng, từ đó làm giảm năng suất khi thu hoạch. Tuy nhiên, sự phát triển của nông nghiệp hiện đại đã chỉ ra rằng, trồng cỏ trong vườn sầu riêng lại đem…

Nông Sản Chất Lượng Cao

Nông Sản Chất Lượng Cao

Theo quan niệm truyền thống, việc để cỏ trong vườn sẽ gây hại trực tiếp đến cây sầu riêng, từ đó làm giảm năng suất khi thu hoạch. Tuy nhiên, sự phát triển của nông nghiệp hiện đại đã chỉ ra rằng, trồng cỏ trong vườn sầu riêng lại đem…

Nông Sản Chất Lượng Cao

Trái cây và sức khỏe