Thẻ: <span>thanh long không hạt</span>

Thanh long không hạt là sự lai tạo độc đáo giữa các giống thanh long phổ biến với tính trạng không hạt của các loại trái cây khác. Điều này đã tạo nên một giống thanh long mới, gây được sự chú ý đối với những người yêu thích thanh…

Nông Sản Chất Lượng Cao